Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)
All CIMA spaces

CIMA

This space

WLC results calculations - spreadsheet files

Edit Document
Individual scores
FINAL
FAI id Name Nation POL CZE Total Pos
RU 1257 Kirill Ekimov/Anatoly Sharapow RUS 15 15 1
OK Luboš Závorka /Josef Stacho CZE 13 13 2
POL-89/07 Jarosław Balcerzewski/Magdalena Kłoss POL 7 3 10 3
POL-195/04 Piotr Krupa/Agnieszka Krupa POL 10 10 3
OK Vladimír Proček/Václav Pitro CZE 8 8 5
OK Piotr Krupa/Alina Jędrys POL 5 5 6
POL-127/13 Daniel Walkowiak/Roman Walkowiak POL 5 5 6
POL 120/13 Marek Barczyński/Violetta Bara POL 4 4 8
POL-112/13 Dariusz Bógdał/Barbara Gębała POL 3 3 9
OK Hubert Ličman/Michal Pemčák CZE 2 2 10
CZ 0070/13 Luboš Zaworka/Katarzyna Kaczyńska CZE/POL 2 2 10
Total 11 pilots

Adaptavist Theme Builder Powered by Atlassian Confluence